Pegasus ryttarsällskap

» Curabitur

Pegasus Ryttarsällskap

Pegasus Ryttarsällskap

 

Vi i styrelsen har beslutat att lägga ner föreningen.

 

Ett stort tack till alla som deltagit och hjälpt till på våra evenemang!

 

Överskottet från föreningen kommer som enligt stadgarna att skänkas till välgörenhet.

 

 

Mvh

Styrelsen Pegasus RS